10 měsíců po povodni

ústí Radotínského potoka, 1.3.2014I s odstupem času od poslední povodně probíhají dokončovací práce na březích i v korytě Berounky. Radotínská radnice se navíc snaží o vybudování dalších ochranných opatření v nejpostiženějších lokalitách.

Zatímco likvidace následků povodně proběhla v Radotíně, díky nasazení desítek zaměstnanců úřadu a dalších obecních organizací a dobrovolníků, v postižených nemovitostech a na místních komunikacích velice rychle, samotné vodní toky musely počkat.

Státní podnik Povodí Vltavy zahájil až na začátku letošního roku čištění levého břehu Berounky mezi Černošicemi a Přístavem Radotín. Práce spočívající v údržbě pozemků zahrnovala úpravu poškozených dřevin a dalších břehových porostů a byla ve spolupráci s Technickými službami Praha – Radotín dokončena na konci března.

Na základě dalších požadavků městské části a podle informací Povodí Vltavy, s.p. bude v dubnu probíhat čištění ústí Radotínského potoka do Berounky, jakož i čištění koryta Radotínského potoka v oblasti ulice K Cementárně, kde bude proveden i výsyp a zpevnění břehové části. V současné době na základě souhlasného stanoviska ÚMČ Praha 16 probíhá prořezávka vegetace v rámci povodí Radotínského potoka v rozsahu od ulice Hadravské k cementárně.

V průběhu měsíce dubna (spíše v závěru tohoto měsíce) by mělo probíhat odstraňování nánosů říčního písku v oblasti soutoku Berounky s Vltavou (u přístaviště). Radnice dlouhodobě požaduje pokračování čištění koryta od povodňových naplavenin i výše proti proudu v oblasti Šárova kola a nad ulicí K Přívozu.

Tím ale kroky Městské části Praha 16 nekončí. "Ve snaze o snížení následků budoucích povodní se plánuje řešení protipovodňového valu a opatření v oblasti na Rymáni a Šárově kole. Cílem je obnova a realizace protipovodňových opatření v obou lokalitách, která by sloužila k ochraně před vodou na úroveň přibližně Q20 - Q30 (dvacetiletá a třicetiletá voda)," přibližuje záměr radotínský starosta Hanzlík a dodává: "Opravit a rozšířit by se měla komunikace v Šárově kole a realizovat výstavba opatření zmírňujících následky povodní. Vzhledem k charakteru této ulice a po analýze majetkoprávních vztahů má být protipovodňová zeď umístěna před ploty ochráněných nemovitostí pod nově budovaným chodníkem pro pěší. Zvažuje se zde zřízení mobilní ochrany v celé délce."

Oblast Rymáně by se měla dočkat obnovy historických protipovodňových valů při hranicích s katastrem Černošic, které zabraňovaly zatopení nemovitostí při nižších hladinách Berounky. Ty byly mnoha stavebními úpravami v minulosti narušeny a dnes neplní svou funkci.

Z důvodu vysoké finanční náročnosti realizace probíhá vedle projekční přípravy i intenzívní jednání s orgány hlavního města Prahy o financování prací, a to jak na úrovni Komise Rady hl. m. Prahy pro návrhy a realizaci protipovodňových opatření, která byla k účelu realizace protipovodňových opatření na území HMP sestavena, tak s 1. náměstkem pražského primátora Jiřím Vávrou.

V posledních dnech proběhlo na půdě radotínské radnice i jednání se zástupci firem z průmyslového areálu u Výpadové ulice, kteří projevili obdobný zájem o výstavbu protipovodňových opatření, jež by minimalizovala finanční ztráty způsobené povodněmi, a které jen v červnu minulého roku dosáhly výše několika desítek miliónů korun. V tomto případě je městská část pouze určitým gestorem a koordinátorem, jelikož případné financování protipovodňové ochrany si budou řešit firmy samy.
Zveřejněno: 09.04.2014 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 3034 x
Vytisknout