Berounka pod dohledem

Z důvodu intenzívních srážek na západě Čech je během čtvrtka 29. května předpokládán vzestup hladiny řeky Berounky na jejím dolním toku a dosažení I. stupně povodňové aktivity - bdělost - v Berouně.

Od včerejšího dne, kdy byla vydána výstražná informace Českého hydrometerologického ústavu  PVI_36/14, jsou příslušná pracoviště Úřadu městské části Praha 16 ve stavu bdělosti. Pečlivě sledujeme vývoj počasí i povodňové situace v Plzeňském a Středočeském kraji. Během dnešního dne pravděpodobně nastane I. stupeň povodňové aktivity na řece Berounce v Berouně (viz http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307284) a Povodňová komise MČ Praha 16 (Radotín) zahájí rutinní přípravné práce v souladu s Povodňovým plánem Městské části Praha 16. 

Předpokládaný vývoj dle hydrologické předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu: Během dne předpokládáme v povodněmi zasažených oblastech převážně poklesy hladin a postupnou stabilizaci situace. Vzestupy se budou vlivem dotoku přesouvat do dolních částí povodí, zejména v povodí Berounky (na úrovni I. SPA) a dolním toku Vltavy a Labe pod soutokem s Vltavou. V důsledku srážkové činnosti očekáváme vzestupy v povodí horní Vltavy, zejména pak na tocích odvodňujících Novohradské hory, kde hladiny dosáhnou úroveň pro I. SPA (Černá, Malše a horní tok Lužnice). Na dolním toku Vltavy v Praze bude pravděpodobně dnes odpoledne dosažen I. SPA.

V případě jakékoli změny prognózy budeme veřejnost neprodleně informovat.


Důležité odkazy:
Český hydrometeorologický ústav (hlásná a předpovědní povodňová služba): http://hydro.chmi.cz
Výstražné informace ČHMÚ: http://vvv.chmi.cz/vystrazne-informace/index.html
Povodí Vltavy (stavy a průtoky): http://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/PC/CelkovaMapa.aspx

Zveřejněno: 29.05.2014 – Ing. Pavel Jirásek ; Přečteno 3141 x
Vytisknout