Charakteristika

1    CHARAKTERISTIKA
Správní obvod Praha 5

Správní obvod Praha 5, tak jak platilo jeho vymezení k datu posledního Sčítání lidu, domů a bytů, tedy k 1.3. 2001, se skládal ze 7 městských částí - Praha 5, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Lochkov, Praha - Radotín, Praha - Zbraslav a Praha - Lipence.
Ve správním členění hlavního města docházelo během uplynulých 12 let k proměnám. V současnosti zahrnuje správní obvod Praha 5 již jen městské části Praha 5 a Slivenec. Tato publikace ovšem obsahuje údaje o všech městských částech, které patřily ke správnímu obvodu Praha 5 v tom vymezení, které bylo platné k datu SLDB 2001. K vytvoření tohoto celku došlo v roce 1994, kdy se od tehdejšího obvodu Praha 5 oddělily městské části Jihozápadní město – přejmenované na městskou část Praha 13, Zličín a Řeporyje, které spolu s městskou částí Řepy odtržené od Prahy 6, vytvořily správní obvod Praha 13. V polovině roku 2001 správní obvod Praha 5 v této podobě přestal existovat tím, že se od něho oddělilo 5 městských částí (Velká Chuchle,Lipence, Lochkov, Radotín a Zbraslav), které vytvořily správní obvod Praha 16.

1.5  Katastrální území a urbanistické obvody MČ Praha - Radotín

kú a urbanistické obvody radotín

Samostatná městská část Praha-Radotín byla ustavena v roce 1990 a při prvních komunálních volbách v roce 1994 byla zakotvena její samosprávná autonomnost zvolením vlastního zastupitelstva. K hlavnímu městu byl Radotín připojen v roce 1974. Tehdy se stal součástí obvodu Praha 5. K datu SLDB 2001, ještě patřil Radotín do správního obvodu Praha 5. V současné době však již je tato městská část sídlem správního obvodu Praha 16.

Městská část Radotín se nachází pouze na katastru stejného názvu. Rozloha tohoto katastru činí 929 ha. Počet obyvatel k 31. 3. 2001 byl 7 089 osob. Většinu obytné zástavby tvoří rodinné domy, ale i bytové objekty s více byty zde mají své místo. Obytné domy jsou soustředěny zejména v okolí Radotínského potoka a kolem řeky Berounky, která protéká na jihovýchodní hranici. Tradičně je na území Radotína zastoupena i průmyslová zástavba. Určitý význam zejména v minulosti měla i výroba zemědělská (33% zemědělské půdy). Relativně velká je na území Radotína i plocha zalesněná – chráněná krajinná oblast Český kras.

Tab.1.5.1
Katastrální území MČ Praha - Radotín

kú
 

První písemná zmínka o Radotínu se váže již k roku 933. V ranném středověku obec patřila Zbraslavskému klášteru. V následujících staletích byl Radotín malou obcí s několika statky. Významnější rozkvět Radotína nastává koncem 19. století, kdy s budováním železniční trati z Prahy do Plzně, je položen základ industrializace tohoto území. Spolu se vznikem prvních továren začíná i výstavba nových obytných domů. Na počátku 20. století je již Radotín přeměněn na významnou průmyslovou obec. Fungují zde 4 továrny, z nichž nejznámější je cementárna, která byla zrušena v roce 1963, což díky jejímu neblahému vlivu na životní prostředí bylo přivítáno s úlevou. Pivovary a podniky vyrábějící průmyslové zařízení zde pracují dodnes. V roce 1967 byl Radotín povýšen na město. O 7 let později byl průmyslový Radotín začleněn do hlavního města a stala se z něho významná městská část Prahy.
Městská část Praha - Radotín má poměrně dobrou občanskou vybavenost odpovídající tomu, že tato městská část je domovem více než 7 tisíc lidí. Jsou zde 3 mateřské školy, základní škola i gymnázium. Je zde také ambulantní zdravotnické zařízení a 7 samostatných ordinací praktických lékařů. Také je zde poměrně hustá síť rozmanitých prodejen. Dopravní obslužnost zabezpečuje především 6 autobusových linek, ale i vlakové spojení. Bez významu zejména pro nákladní dopravu není ani vodní cesta po Berounce do Vltavy. Zde leží na hranici Radotína se Zbraslaví říční přístav.
Podle polohy lze o Radotínu říci, že je okrajovou městskou částí. Část její západní hranice je současně hranicí hlavního města. V severním směru hraničí s městskými částmi Slivenec, Lochkov a Velká Chuchle, na východní straně a na jihu se Zbraslaví a Lipencemi, kde značnou část této hranice tvoří řeka Berounka.
Co do velikosti patří Radotín mezi větší městské části. Podle počtu obyvatel je na dvacátém druhém místě, podle velikosti území je mezi 57 MČ na místě osmnáctém.

Zveřejněno: 16.11.2005 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 4138 x
Vytisknout