Další parkovací plochy zprovozněny

Jako další náhrada za zrušené parkoviště v ulici Na Betonce, na jehož místě se buduje první etapa projektu "Centrum Radotín", vznikla další parkovací plocha na náměstí Osvoboditelů. 

Na základě příslibu, který již dříve prezentoval radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík, je důležitou prioritou v rámci výstavby "Centra Radotína" zachování stávajícího počtu parkovacích míst. V souvislosti s tímto příslibem byla ve čtvrtek 19. listopadu dokončena úprava parkovacích stání na náměstí Osvoboditelů. Vodorovným dopravním značením bylo vytyčeno 14 šikmých stání v tzv. obslužné neboli zásobovací komunikaci za Albertem. 

O rozsáhlé stavební činnosti se dočtete na http://praha16.eu/Centrum-Radotin

Nová parkovací místa na náměstí Osvoboditelů (za Albertem, obslužná).
 Nová parkovací místa na náměstí Osvoboditelů (za Albertem, obslužná).
 Nová parkovací místa na náměstí Osvoboditelů (za Albertem, obslužná).


Zveřejněno: 23.11.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2421 x
Vytisknout