E-Aukce pro občany i podnikatele

Městská část Praha 16 ve spolupráci se společností eCENTRE, a.s. pořádá třetí elektronickou aukci pro občany a podnikatele v regionu Prahy 16. První elektronickou aukci radotínská radnice uspořádala v roce 2013. Ti, co neváhali a přihlásili se, nelitovali: celková úspora pro 299 domácností činila více než 3,6 milionu korun a průměrně 27,85 % z cen elektřiny a plynu (u elektřiny 30,84 % a u zemního plynu 22,17 %).

Jaké jsou úspory
U podnikatelů (zejména místní živnostníci) bylo dosaženo neuvěřitelné průměrné úspory u elektřiny přes 50 % a u plynu okolo 20 % (např. podnikatel z Radotína při měsíční záloze 60 785 Kč ušetřil za elektřinu za rok 140 220 Kč a při měsíční záloze 10 000 Kč ušetřil za plyn za rok 33 295 Kč. Dohromady tedy díky e-Aukci zaplatil za jeden rok celkem o 173 515 Kč méně!).

V loňském roce byla e-Aukce opakována a výsledky opět mile překvapily: všichni přihlášení dosáhli úsporu nákladů, a to u obou soutěžených komodit. V případě elektřiny činila průměrná úspora 16,49 %, u plynu dokonce 26,46 %. Ve finančním vyjádření účastníci 2. e-Aukce ušetří za 2 roky odběrů od vítězného dodavatele v průměru více než 3500 Kč na elektřině a více než 7700 Kč na plynu, a to za každé odběrné místo.

Kdy a kam můžete přinést podklady
Zájemci budou mít čtyři termíny v druhé polovině května (vždy pondělí a čtvrtek odpoledne), kdy budou moci zajít do Kulturního střediska Radotín, předložit všechny důležité podklady (zejména kopie stávajících smluv a vyúčtování) a dohodnout se na účasti v e-Aukci. Tato možnost platí jak pro nové zájemce, tak i pro stávající občany a podnikatele, kterým končí 2letý kontrakt z 1. e-Aukce, pokud se již sami v minulých měsících nepřihlásili do opětovného zařazení.

Samotná internetová aukce proběhne na konci června 2015 a v průběhu letních měsíců budou společností eCENTRE připraveny smlouvy s novým dodavatelem – avšak pouze pro ty, pro které bude vysoutěžená cena lepší než ta dosavadní. Pokud byste díky e-Aukci neušetřili, můžete nadále zůstat u dosavadního dodavatele.

E-aukce

Jak probíhá e-Aukce
1. krok: V Kulturním středisku „U Koruny“ podepíšete smlouvu s organizátorem aukce – společností eCENTRE a předáte tyto podklady:

  • Kopie stávající smlouvy na elektřinu/plyn včetně všech dodatků a obchodních podmínek
  • Kopie vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování za posledních 12 měsíců)
  • Kopie SIPO – pokud z něj jsou hrazeny zálohy na energie

2. krok: Organizátor sesbírá podklady od všech zájemců
3. krok: Organizátor sdruží poptávku do e-Aukční síně
4. krok: Organizátor osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci
5. krok: V internetové aukci soutěží dodavatelé nejnižší cenu – zajištěna férová soutěž
6. krok: Organizátor služby porovná dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce
7. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší než cena stávající, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem. Je tak zajištěn 100% administrativní servis.

Sběrné dny v Kulturním středisku „U Koruny“, náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín

Pondělí 18.5. od 13 do 18 hodin

Čtvrtek 21.5. od 13 do 18 hodin

Pondělí 25.5. od 13 do 18 hodin

Čtvrtek 28.5. od 13 do 18 hodin

Časový harmonogram
18.5.2015: Zahájení sběru podkladů od veřejnosti a uzavírání smluv na radnici
28.5.2015: Ukončení sběru podkladů a uzavírání smluv v Kulturním středisku „U Koruny“
10.6.2015: Definitivní ukončení doplňování podkladů a příprava aukce
28.-30.6.2015: Aukce na dodavatele elektřiny a plynu
Po 2 – 3 týdnech budou připraveny k podpisu nové smlouvy s vítězným dodavatelem

Leták k e-Aukci (pdf, 1 Mb)
Zveřejněno: 14.05.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2629 x
Vytisknout