Personální složení finančního výboru

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předseda  Kořínek Jan
 Člen  Horský Petr 
 Členka  Kopová Jana 
 Člen  Krištof Viktor, Ing., MBA 
 Člen  Nikodým Petr, Mgr. Ing.
 Člen Šatra Jan, Ing.
 Člen  Šindelka Jaroslav, Ing.
 Člen Šiška Petr, Ing.
 Členka  Šrůtová Jana
 Tajemnice  Ryvolová Lenka

 

Personální obsazení Finančního výboru bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 č. 6 ze dne 15.12.2014.
Zveřejněno: 19.02.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 13511 x
Vytisknout