• Úprava rozpočtu 2018

  10.04.2018 / Návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 byl v plném rozsahu schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XX/2018 dne 26.3.2018.
 • Přidělené dotace 2018

  10.04.2018 / Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XX. zasedání dne 26. března 2018 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.
 • Schválený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018

  05.01.2018 / Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XIX/2017 dne 18.12.2017.
 • Schválené rozpočty příspěvkových organizací

  14.12.2017 / Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha - Radotín, Školní jídelna Praha - Radotín, Technické služby Praha - Radotín a Základní školy Praha - Radotín na r. 2018 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2019 - 2020.
 • Závěrečný účet hospodaření za rok 2016

  06.06.2017 / Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 16 za rok 2016
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35

  25.05.2017 / Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.