Grantový program na rok 2013

Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 936/2013 ze dne 11. září 2013 vyhlásila Grantový program podpory sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit v MČ Praha 16 (Radotín) na rok 2013 určený pro nestátní neziskové organizace působící v oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit – „Rekonstrukce sportoviště po povodni, odstranění havárií nebo oprava zařízení v majetku organizací v MČ Praha 16 (Radotín) a nebo organizací spravujících majetek MČ Praha 16“

V letošním roce bylo na granty vyčleněno 900 tisíc Kč.

Prodloužení lhůty pro granty 2013

Na základě četných dotazů a požadavků organizací postižených povodněmi dochází k posunutí termínu pro podání žádostí o grant, který Rada městské části Praha 16 vyhlásila na svém mimořádném zasedání usnesením č. 936/2013 ze dne 11. září 2013.

Grantový program podpory sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit v MČ Praha – Radotín na rok 2013 určeného pro nestátní neziskové organizace působící v oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit - „Rekonstrukce sportoviště po povodni, odstranění havárií nebo oprava zařízení v majetku organizací v MČ Praha 16 (Radotín) a nebo organizací spravujících majetek MČ Praha 16“ s Obecnými podmínkami grantového programu podpory sportu a tělovýchovy v MČ Praze 16 (Radotín) a nebo organizací spravujících majetek MČ Praha 16 na rok 2013.

Žádosti o grant na předepsaném formuláři se přijímají prostřednictvím podatelny na Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, v termínu do 4. října 2013 do 10.00 hodin. Obálka s materiály bude zřetelně označena heslem „Grantové řízení 2013“.

Do tohoto termínu budou poskytovány informace ke zpracování projektů pracovnicí kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16 paní Bc. Ivetou Krejčí. Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.

Žádosti podané po uplynutí lhůty budou z grantového řízení vyřazeny.

ke stažení:
Vyhlášení, obecné podmínky (pdf, 60,3 kB)
Žádost o Grant (pdf, 52,4 kB)
Žádost o Grant (doc, 90 kB)
Vyúčtování Grantu (pdf, 55,4 kB)
Vyúčtování Grantu (doc, 85 kB)

Zveřejněno: 16.09.2013 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2904 x
Vytisknout