Informace povodňové komise

Povodňová situace v březnu 2006 – MČ Praha 16 (Radotín)

 

    Ke konci měsíce března došlo na celém území České republiky k značnému oteplení, které bylo navíc doprovázeno dešťovými srážkami. To způsobilo rychlé tání sněhu a zvýšení hladiny většiny vodních toků na celém území naší republiky. Povodňová komise MČ Prahy 16 začala neprodleně monitorovat narůstající hladinu řeky Berounky.

    Jako každoročně, tak i letos, řeka Berounka ukázala svoji mohutnost. V nočních hodinách  27. března hladina řeky dosáhla 1.SPA, což je stav BDĚLOSTI. Na limnigrafické stanici v Berouně hladina řeky vystoupala na 260 cm a na vodočetné lati pod lávkou v Radotíně na 192,15 cm. Od této chvíle Povodňová komise MČ Praha 16 začala nepřetržitě pracovat.

    Podle vydané hydrometeorologické předpovědi bylo zřejmé, že hladina řeky bude postupně narůstat. To se potvrdilo. Druhý den, 28.3., výška hladiny narůstala v průměru  o 2 cm za hodinu. Následujícího dne, 29.3., Berounka  ve večerních hodinách v 23,00 hod. kulminovala na výšce 193,00 cm na vodočetné lati pod lávkou v Radotíně, na limnigrafické stanici v Berouně bylo v té době  318 cm. Do vyhlášení 2.SPA scházely pouze 2 cm (2.SPA – 320 cm). Od této doby začala hladina Berounky postupně klesat. Dne 30.3. v 08,00 hodin stav na lati pod lávkou v Radotíně 192,90 cm.

 

    Po celý den i následující noc hladina Berounky mírně klesala a dne 31.3. v 08,00 hodin byl stav na limnigrafické stanici v Berouně 280 cm a na lati pod lávkou v Radotíně 192,64 cm.
Celkem došlo za 24 hodin k poklesu hladiny o 76 cm. Tím se znova obnovila kapacita říčního koryta Berounky. Předpokládané  srážky v odpoledních hodinách mohou s největší pravděpodobností způsobit mírný vzestup hladiny Berounky.
    Na Vltavě, která zatím mírně ovlivňuje vzdutí Berounky v Šárově kole trvá 2. SPA. Průtok 31.3.v 08,00  byl 1430 m3/s a výška hladiny 284 cm, měřeno na limnigrafické stanici Praha – V.Chuchle. Do ranních hodin 1.4. se předpokládá stabilizovaný průtok a současně mírný pokles hladiny v oblasti Šárova kola.

   V průběhu 31.3. hladina Berounky zvolna klesá a 1.4. v ranních hodinách je stav na lati pod lávkou v Radotíně 192,40 cm, na limnigrafické stanici v Berouně 265 cm. Stejný průběh je i na Vltavě, kde se průtok do půlnoci snížil o 100 m3/s na 1330 m3/s a pak nastal setrvalý stav. Přehrady vltavské kaskády jsou ale plné, upouštění se očekává 1.4.2006

 2.4.2006

 Jako první začíná odpouštět Slapská přehrada. Začíná řízený vzestup průtoku Vltavy  maximálně do1500m3/s. V 15,00 hodin dne 1.4.2006 protéká Vltavou 1470m3/s. Berounka zůstává na 1. SPA. V Šárově kola je  mírný vzestup  hladiny, což je důsledek zvýšení průtoku ve Vltavě. Od 2.4. protéká Vltavou 1400m3/s. Vltava v Praze je nadále na 2.SPA. Voda v Berounce  pozvolna klesá a v 11,00 hodin je výška hladiny 259 cm, to je méně než 1.SPA, měřeno na limnigrafické stanici Beroun.

    Pro informaci občanů byla na MHMP zřízena bezplatná krizová linka – 800 100 991.

3.4.2006

Na obou tocích dochází k snižování průtoku. V 11.00 hodin 3.4. protéká Vltavou 1 310 m3/s a Berounkou 187 m3/s. Hydrometeorologická předpověď na nejbližší dny je optimistická. Povodňová komise MČ Praha 16 ukončila v 12.00 hodin svoji činnost.

 

Zveřejněno: 04.04.2006 –testovací účet ; Přečteno 4408 x
Vytisknout