Jasany před kostelem jsou napadené rezavcem štětinatým

V průběhu července se u dvou vzrostlých jasanů na náměstí Sv. Petra a Pavla projevila infekce rezavcem štětinatým (Inonotus hispidus) v podobě plodnic na kosterních větvích a u prvního jasanu dokonce dvěma plodnicemi na kmeni. 
 
Bílá hniloba, kterou způsobuje tato dřevokazná houba, má za následek významné snížení mechanické odolnosti větví a je příčinou jejich pádu. Může tedy způsobit v nejhorším případě náhlé zlomení nebo vylomení kosterní větve i celého stromu. 

Vzhledem k závažnosti napadení touto dřevokaznou houbou a umístění stromů na ploše, která je neustále využívána ať už chodci, cyklisty nebo automobilovým provozem, Oddělení životního prostředí OVDŽP Úřadu městské části Praha 16 doporučilo stromy pokácet. 

Jasany na náměstí Sv. Petra a PavlaJasany na náměstí Sv. Petra a PavlaJasany na náměstí Sv. Petra a PavlaJasany na náměstí Sv. Petra a Pavla

Situace byla projednána na poradě vedení Městské části Praha 16. Vzhledem k plnění estetické úlohy v této části Radotína vyplynul z porady požadavek provést ještě odborný dendrologický průzkum s tomografickým zhodnocením stavu obou jasanů.

Jasany na náměstí Sv. Petra a Pavla
Napadené jasany na náměstí Sv. Petra a Pavla.

Byl tedy osloven VÚKOZ (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce) v Průhonicích se žádostí o vypracování odborného posudku s termínem vyhotovení do konce srpna 2017. Poté bude proveden zásah na obou stromech dle odborného doporučení.
Zveřejněno: 17.08.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1659 x
Vytisknout