• Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1060/2 v k.ú. Radotín

  14.11.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1060/2, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 70 m2 z celkové výměry 130 m2 panu J. S., Praha 5 – Radotín, za účelem užívání jako zahrádky. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 7. 11. 2018 usnesením č. 12/2018.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže

  13.11.2018 / MČ Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž na provozování zubní ordinace nebo dentální hygieny v objektu Zdravotnického zařízení Praha - Radotín.
 • Záměr pronájmu parkovacího stání

  13.11.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout parkovací stání v objektu čp. 1600/15a, Sídliště.
 • Záměr pronájmu garážového stání

  13.11.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout garážové stání v objektu čp. 1517/1a,b, ul. K Cementárně.
 • Veřejná vyhláška - oznámení

  06.11.2018 / Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
 • Územní rozhodnutí

  05.11.2018 / Rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov"