Usnesení zastupitelstva č.34

Měsíční odměny neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 16

Číslo zastupitelstva: 19
č. 34
Ze dne 18.12.2017

s c h v a l u j e

s účinností od 1. 1. 2018 poskytování měsíčních odměn neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 16 v souladu s právní úpravou zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a prováděcím předpisem, tj. nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v maximální výši za nejlépe ohodnocenou funkci, kterou neuvolněný člen Zastupitelstva městské části Praha 16 vykonává, a to i pro případné budoucí novelizace.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 394 x
Vytisknout