Usnesení rady č.1279

Místostarosta Mgr. Knotek + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ky Školní jídelny Praha - Radotín a jmenování členů konkursní komise

Číslo rady: 84
č. 1279
Ze dne 10.01.2018

rada  s o u h l a s í

s  vyhlášením  konkursního  řízení  na  funkci  ředitele/ky  Školní  jídelny  Praha - Radotín,  Loučanská 1112/3, Praha - Radotín.  
Zveřejněno: 15.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 212 x
Vytisknout