Usnesení rady č.1277

Místostarosta Mgr. Knotek + OE - změna odpisového plánu příspěvkové organizace Školní jídelna Praha - Radotín v roce 2017

Číslo rady: 84
č. 1277
Ze dne 10.01.2018

rada  s c h v a l u j e 

změnu  odpisového  plánu  příspěvkové  organizace  Školní jídelna Praha – Radotín  na  rok 2017 na celkovou výši 335 327,- Kč.

Zveřejněno: 15.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 173 x
Vytisknout