Usnesení rady č.1278

Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - podpis smlouvy o dílo v rámci poptávkového řízení na akci „Vybudování fitparku, Praha – Radotín“ se společností Workout Europe s.r.o., Prorektorská 662/2, Praha 10

Číslo rady: 84
č. 1278
Ze dne 10.01.2018

rada  s o u h l a s í 

s podpisem smlouvy o dílo v rámci poptávkového řízení na akci „Vybudování fitparku, Praha – Radotín“ se společností Workout Europe s.r.o., Prorektorská 662/2, Praha 10.

Zveřejněno: 15.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 210 x
Vytisknout