Usnesení rady č.1300

Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4121/2017 „Krytý bazén Praha – Radotín“ se společností ALBET stavební s.r.o., Vrážská 144, Praha – Radotín, který se týká navýšení ceny

Číslo rady: 85
č. 1300
Ze dne 24.01.2018

rada  s o u h l a s í 

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4121/2017 „Krytý bazén Praha – Radotín“ se společností ALBET stavební s.r.o., Vrážská 144, Praha – Radotín, který se týká navýšení ceny.

Zveřejněno: 30.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 228 x
Vytisknout