Podpora z povodňového účtu

Rada Městské části Praha 16 schválila podmínky a kritéria pro přidělení finančních prostředků z povodňového účtu Městské části Praha 16. Ti, jejichž nemovitost byla zasažena červnovou povodní, mají, při splnění podmínek (viz níže), možnost získat finanční prostředky pro zmírnění škod vzniklých povodněmi.

Na každý objekt je možné podat jednu žádost o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu (postižení příjemci, kteří mají objekt v podílovém spoluvlastnictví, budou odškodněni podle velikosti spoluvlastnických podílů, spoluvlastníci podávají jednu žádost). MČ Praha 16 si přitom vyhrazuje právo fyzické kontroly údajů uvedených v žádosti.

Ve dnech od 22. srpna budou pracovníci Úřadu městské části Praha 16 obcházet jednotlivé nemovitosti, aby osobně kontaktovali jejich majitele a předali jim potřebné dokumenty. (Žádost a kritéria pro přidělení jsou ke stažení i zde níže.)

Žádost o příspěvek je nutné vyplnit a odevzdat nejpozději do 13. září 2013 12.00 hodin na podatelně ÚMČ Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín.

ke stažení:
formulář žádosti (pdf, 26 kB)
Podmínky a kritéria pro přidělení finančních prostředků z povodňového účtu Městské části Praha 16 (pdf, 40,8 kB)

O výsledku budou všichni, kdo podají žádost, písemně vyrozuměni nejpozději do 15. října 2013.

Podmínky a kritéria pro přidělení finančních prostředků z povodňového účtu Městské části Praha 16

POSTIŽENÝ PŘÍJEMCE:
1. Vlastník – majitel objektu, v němž je a v době červnové povodně v roce 2013 byla hlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu v obvodu MČ Praha 16.
2. Vlastník – majitel objektu, který se nalézá v záplavové oblasti řeky Berounky a Radotínského potoka.
Pro poskytnutí příspěvku z povodňového fondu musí postižený příjemce splňovat obě podmínky.

ROZSAH PŘÍSPĚVKU:
Výše příspěvku se odvíjí od rozsahu zaplavení objektu, a to zejména:
1. Při prokazatelném zatopení přidruženého technického suterénního zázemí (sklep, kotelna, garáž atd.), které stavebně a provozně souvisí s obytnou částí objektu. Odškodnění zaplavení suterénu objektu bude pokryto paušální částkou.
2. Při prokazatelném zatopení obytné části objektu (pokoj, kuchyň, obývací místnost).

Pro odškodnění zaplavení obytné části objektu je rozhodné:
1. Výška zaplavení, do které byl objekt zaplaven vodou:

    a) Výška zaplavení obytné části od podlahy do 80 cm.
    b) Výška zaplavení obytné části od podlahy nad 80 cm.
2. Plocha zaplavené obytné části objektu:
    a) Plocha zaplavení do 30 m2 zastavěné plochy obytné části.
    b) Plocha zaplavení nad 30 m2 zastavěné plochy obytné části.

V případě dalších dotazů se obracejte na kontaktní osoby:
    Dagmar Součková Mikolášková – tel.: 234 128 230
    Bc. Pavel Švitorka – tel.: 234 128 280

__________________________________________________________________________________________

Souběžně s vyhodnocováním dodaných žádostí bude Městská část Praha 16 připravovat podklady pro Hlavní město Praha, které bude jako obec podávat žádosti o státní dotaci na odstranění následků povodní týkajících se bytových a rodinných domů - příspěvek na opravu bytu, a to za všechny městské části dohromady. Protože programy Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení dovolují pomoc přidělovat pouze prostřednictvím obcí, nemusí ti, jichž by se mohla tato podpora týkat, vyplňovat sami žádné žádosti. Pokud budou peníze Praze poskytnuty, bude je pak rozdělovat jednotlivým městským částem, v nichž byly zaplaveny obytné místnosti v objektech určených k trvalému bydlení (a v době povodní i v současnosti také trvale obývané). V tom případě by pak mohla tento příspěvek, jenž může činit až 30 000 Kč, přidělovat již radotínská radnice podle podmínek daných ministerstvem.

Zveřejněno: 22.08.2013 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 3206 x
Vytisknout