Povodňový fond splnil svou úlohu

Poslední položkou převedenou na Povodňový fond Městské části Praha 16 byla částka z výtěžku dobrovolného vstupného na čtvrtý adventní koncert konaný 22. prosince loňského roku. Fondem tak od jeho založení 8. června 2013 "prošel" téměř celý milion korun, přesněji 949 000 Kč!

Povodňové konto bylo zřízeno na základě rozhodnutí členů Povodňové komise Městské části Praha 16 a členů Krizového štábu. Postup byl schválen Radou městské části Praha 16 s příznačným variabilním symbolem 040613 (jde o datum kulminace Berounky v Radotíně 4.6.2013).

Účet slouží k pokrytí části povodňových škod vzniklých červnovou povodní v roce 2013. Vedení Městské části Praha 16 rozhodlo již při zřizování tohoto fondu o navýšení z rozpočtu městské části, a to o částku 600 000 Kč ze zrušeného grantového řízení. Zbývající finanční prostředky dodali spoluobčané, různí dárci, instituce, ale i podnikatelé či firmy.

Do konce února byl na základě žádosti doručené do podatelny Úřadu městské části Praha 16 a po rozhodnutí Rady městské části Praha 16 vyplacen poslední příspěvek z účtu. Byť byla žádost podána až po řádném termínu, splňovala stanovené požadavky a předpoklady podle schválených podmínek a kritérií pro přidělení finančních prostředků.

Po této poslední výplatě lze konstatovat, že každá koruna z celkové částky 949 000 Kč z Povodňového fondu Městské části Praha 16 si našla svého potřebného a pomohla tak alespoň částečně postiženým kompenzovat nemalé náklady vzniklé po povodni.

Poslední vyplacení z konta a rozdělení bylo také jeho závěrečnou tečkou. K tomuto dni byl Povodňový fond Městské části Praha 16 uzavřen. Zbývá jen doufat, že podobné „povodňové fondy“ nebude potřeba v Radotíně zřizovat.

Závěrem bychom rádi zdůraznili velké poděkování všem, kteří neváhali a jakoukoliv částkou přispěli druhým a i tím jim podali pomocnou ruku. Tohoto přístupu si velmi vážíme a děkujeme.

Zveřejněno: 06.03.2014 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2540 x
Vytisknout