Povodňový účet rozdělen

Radotínská radnice zahájila začátkem října výplatu příspěvku povodní postiženým, po všech nezbytných procedurálních krocích. Na Povodňovém účtu se do poloviny září sešlo přes 300 tisíc Kč a radnice jej navýšila o dalších 600 tisíc korun z vlastního rozpočtu.

Na základě rozhodnutí Povodňové komise Městské části Praha 16 a Krizového štábu Městské části Praha 16 byl dne 8. června 2013 zřízen Povodňový účet Městské části Praha 16 (č.ú. 6015-2000861379/0800) se symbolickým variabilním symbolem 040613 (kulminace řeky Berounky v Radotíně nastala dne 4. června 2013), který slouží k částečnému pokrytí škod vzniklých červnovými povodněmi v letošním roce.

Na účet během posledních čtyř měsíců přispívali jednotlivci, firmy či sdružení a spolky různou výši příspěvku, a to jak převodem na výše uvedený účet, tak i v hotovosti na pokladně úřadu městské části. Rada městské části Praha 16 dne 21. srpna 2013 rozhodla o posílení fondu převedením částky ve výši 600 000 Kč z jiných rozpočtových kapitol na povodňové konto.

Vedení Městské části Praha 16 nelenilo a aktivně přistoupilo k získávání finanční hotovosti na Povodňový účet během společenských a sportovních akcí, které pořádala samospráva či vedení úřadu. Jednou z nich, pořádanou výhradně k získání finanční hotovosti, byl Benefiční multižánrový koncert, který se konal 25. června 2013 v Sokolovně Radotín, kde se podařilo prodejem světle modrých náramků „Radotín Radotínu“ vybrat částku ve výši 52 708 Kč. Podobně prodejem náramku na Radotínském Burčákobraní (konaném dne 14. září 2013) byla získána částka 15 300 Kč.

Další akcí (tentokráte pořádanou ve spolupráci s Městskou částí Praha 13), která přispěla na Povodňový účet, byla Soutěž úřednické zdatnosti dne 26. září 2013, kde se díky soutěžícím úředníkům z městských částí Praha 10, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha 16 a z Magistrátu hl. m. Prahy a pražským tajemníkům městských částí Praha 1-22 podařilo vybrat na účet částku 18 760 Kč.

Díky veškerému úsilí, pochopení a pomoci veřejnosti a již zmiňovanému zásadnímu navýšení ze strany rozpočtu MČ Praha 16 se na Povodňovém účtu podařilo nashromáždit k 17. září 2013 sumu 913 162 Kč.

Po schválení podmínek a kritérií pro přidělení finančních prostředků z Povodňového účtu Radou městské části Praha 16 byly od 22. srpna 2013 distribuovány žádosti osobně přímo do jednotlivých zasažených nemovitostí. Termín pro podání žádostí byl určen do 13. 9. 2013 do 12 hodin. K tomuto termínu bylo podáno 52 žádostí. Po zpracování a důkladné kontrole všech řádně podaných žádostí o přidělení finančních prostředků z Povodňového účtu Městské části Praha 16 splnilo dané podmínky 50 žadatelů o příspěvek.

Výše příspěvku je odstupňována dle schválených parametrů, a to u technického zázemí obytných domů částka 5 000 Kč a u technického zázemí bytových domů je tato částka navýšena o dalších 8 000 Kč. Výše příspěvku u nemovitostí zaplavených do výše 80 cm a nad 30 m2 obytné plochy byla stanovena na 25 000 Kč a u nemovitostí zaplavených nad 80 cm a nad 30 m2 plochy ve výši 37 000 Kč.

Během druhého říjnového týdne zahájil Úřad městské části Praha 16 prostřednictvím Odboru ekonomického vyplácení přidělených a schválených příspěvků. Vedení Městské části Praha 16 věří, že tímto příspěvkem se podaří alespoň částečně zmírnit škody po povodni z letošního června těm nejvíce postiženým.

Finanční prostředky budou převedeny na účty vlastníků nemovitostí. Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 žádá vlastníky nemovitostí o nahlášení potřebných údajů písemným podáním (možno i elektronickou cestou na adresu ekonomicky@praha16.eu) nebo osobně v úředních hodinách.

Navíc byla městskou částí připravena žádost o státní příspěvek povodní postiženým v nemovitostech, v nichž byly zaplaveny obytné místnosti, který by mělo poskytnout Ministerstvo pro místní rozvoj. Vlastníci nemovitostí by tak mohli obdržet dalších 30 000 Kč.
Zveřejněno: 09.10.2013 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 3159 x
Vytisknout