Požadavky na obsah prezentací

 • Uveřejněné prezentace (inzeráty) musí být v souladu s platnými právními normami
 • Uveřejněné prezentace (inzeráty) musí být v souladu s Etickým kodexem Rady pro reklamu vycházejícím z mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.
 • Inzeráty slouží k informování veřejnosti a splňují veškerá etická hlediska působení na občany České republiky (reklama musí být pravdivá, slušná, resp. mravná a čestná).
 • Reklama musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů.
 • Reklama nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.
 • Reklama nesmí obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.
 • Reklama nesmí zneužívat důvěry spotřebitele, nesmí využívat jeho podprahové vnímání.
 • Reklama nesmí obsahovat nic, co by vedlo k násilným aktům nebo je podporovat.
 • Reklama nesmí zneužívat předsudků a pověr.
 • Reklama nesmí obsahovat nic, co by nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů.
Městská část Praha 16 si vyhrazuje právo:
 • Neuveřejňovat reklamu na alkohol, cigarety nebo jiné návykové látky (v případě reklamy na léky je nutné uveřejnit také předložený atest a doporučení konzultace s odborníky).
 • Neuveřejňovat inzeráty s jednoznačnou nabídkou sexuálních služeb.
 • Neuveřejňovat reklamy na zásilkový prodej.
 • Neuveřejňovat soukromé inzeráty typu "Práce doma – výdělek až 50 000 Kč týdně".
 • Neuveřejňovat reklamu, která by povzbuzovala děti k tomu, aby chodily na neznámá místa nebo hovořily s neznámými lidmi.
 • Neuveřejňovat žádnou reklamu na komerční produkt či službu, která by obsahovala výzvu dětem a která by jakýmkoliv způsobem naznačovala, že pokud si děti samy nekoupí produkt, nesplní nějakou povinnost.
 • Neuveřejňovat reklamu podporující náboženské nebo politické hnutí.
 • Má-li reklama zahrnovat odkaz na dětskou soutěž, sběr kuponů, nabídky prémií, tahy cen a podobné hry zaměřené na děti a mládež, musí být vhodným způsobem publikována jasná pravidla hry.
Zveřejněno: 15.09.2008 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 4259 x
Vytisknout