Pravidla pro poskytování pronájmu prostor v kulturních zařízeních

Pravidla byla schválena usnesením Rady městské části Praha 16 č. 3 ze dne 15.12.2010. Usnesením Rady městské části Praha 16 č. 55/2010  byl stanoven nový sazebník cen za pronájem prostor v kulturních zařízeních Městské části Praha 16 platný od 1.1.2011.


Objekty pronájmů
Pronájmy se vztahují na prostory velkého sálu Kulturního střediska (nám. Osvoboditelů 44/15, Radotín) a sál Kina (Na Výšince 875/4, Radotín).

Nové sazby za nájem Kulturního střediska Radotín a kina Radotín

Skupina 1.
Cena za nájem prostor pro neziskové organizace je stanovena hodinovou sazbou takto:

 místo  typ pronájmu  sazba
velký sál v KS  dlouhodobý pronájem    300 Kč/hod
velký sál v KS  krátkodobý pronájem    400 Kč/hod
prostor Korunka v KS  dlouhodobý pronájem    150 Kč/hod
prostor Korunka v KS  krátkodobý pronájem    200 Kč/hod
malá učebna v KS    dlouhodobý pronájem      90 Kč/hod
malá učebna v KS    krátkodobý pronájem    130 Kč/hod
kino    400 Kč/hod

Skupina 2. 
Cena za nájem prostor pro ziskové a komerční akce je stanovena hodinovou sazbou takto:

 místo  typ pronájmu  sazba
velký sál v KS  dlouhodobý pronájem    500 Kč/hod
velký sál v KS  krátkodobý pronájem    600 Kč/hod
prostor Korunka v KS  dlouhodobý pronájem    200 Kč/hod
prostor Korunka v KS  krátkodobý pronájem    250 Kč/hod
malá učebna v KS    dlouhodobý pronájem    120 Kč/hod
malá učebna v KS    krátkodobý pronájem    150 Kč/hod
kino    800 Kč/hod

Ceny jsou účtovány za jeden šedesátiminutový celek, účtuje se každá započatá hodina. V ceně za pronájem je obsažena spotřeba energií, vody a technické zabezpečení (úklid).
Sazba ceny za pronájem prostor podléhá 20% DPH v případě smluvního vztahu do 48 hod. (tj. krátkodobý pronájem) - viz § 56 odst. 4  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. (Uvedené ceny již zahrnují DPH.)
Při dlouhodobém pronájmu je sazba ceny za pronájem prostor o DPH osvobozena – viz § 56 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

Zapůjčení zvukové a světelné aparatury se zaškoleným technikem

Skupina 1. - 200 Kč/hod
Skupina 2. - 400 Kč/hod

Úprava sálu se stoly a ubrusy 

 obě skupiny - 150 Kč

Žádosti o udělení výjimky z ceníku projednává Rada MČ Praha 16 na základě návrhu předloženého prostřednictvím vedoucí KS Koruna nebo kina.

Usnesením rady č. 668/2008 byla doplněna pravidla pro poskytování pronájmu sálu kina Radotín pro pořádání filmového představení, na které se nevybírá vstupné o následující body:
1.   úhrada za pronájem filmové kopie vč. všech zákonných poplatků (výše se určí dle druhu distributora),
2.   úhrada platu promítače (120 Kč za každou započatou hodinu),
3.   úhrada přepravného za filmovou kopii (200 Kč).
Tyto poplatky se připočítávají k hodinovému pronájmu sálu kina.

V případě zájmu o pronájem Kulturního střediska kontaktujte Mgr. Danu Radovou:
telefon 257 911 746, 725 606 259, e-mail dana.radova@p16.mepnet.cz

V případě zájmu o pronájem Kina kontaktujte Jiřího Rydrycha:
telefon: 257 910 322, 604 353 654, e-mail: kinoradotin@email.cz

 

Zveřejněno: 31.12.2010 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 8146 x
Vytisknout