Přidělené granty 2014

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XVIII. zasedání dne 26. března 2014 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.

Ta hodnotila všech 79 přijatých žádostí. Komise jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude grant poskytnut. Grant nebyl schválen pouze u 24 žádostí, v 55 případech byl naopak doporučen.

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí 822 270 Kč. Městská část se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži.

Úsek školství, mládeže, TV a kultury kanceláře úřadu městské části Praha 16 nyní připravuje darovací smlouvy - úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k jejich podpisu a převzetí.

Přehled přidělených grantů (pdf, 81,1 kB)

Zveřejněno: 31.03.2014 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2948 x
Vytisknout