Přidělené granty 2013

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém mimořádném zasedání č. XVI. dne 16. října 2013 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti „Rekonstrukce sportoviště po povodni, odstranění havárií zařízení v majetku organizací v MČ Praha 16 (Radotín) a nebo organizací spravujících majetek MČ Praha 16 (Radotín)“ podle návrhu předloženého grantovou komisí.

Ta hodnotila celkem 8 přijatých žádostí. U jedné žádosti nebyly splněny podmínky vyhlášení. Komise jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude grant poskytnut. Grant byl doporučen přidělit 7 žádostem.

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí 920 803,00 Kč.

Přehled přidělených grantů (pdf, 29,7 kB)

Zveřejněno: 18.10.2013 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2790 x
Vytisknout