„REP“ v Modřance

„REP“ v Modřance, 21.- 24. 11.O čem je řeč, co to znamená? "REP" je zážitkově-preventivní akce, resocializační program nízkoprahového klubu Radotín, který se již počtvrté uskutečnil od 21. do 24. listopadu právě uplynulého roku.

Výjezdy se konají pod záštitou Občanského sdružení Proxima Sociale v rámci primární prevence kriminality, kterou toto sdružení mimo jiné vykonává.

Čtyřdenní pobyt proběhl v rekreačním objektu Městské části Praha 12, Chatě Modřanka v Desné v Jizerských horách. Výjezdu se účastnili dva pracovníci z Proximy: Jaroslava Janíčková jako regionální koordinátorka nízkoprahových programů pro děti a mládež Městské části Praha 16 a Mgr. Ondřej Kačena, DiS. jako kontaktní pracovník Klubu Radotín. Svoji účast na resocializačním výjezdu také již potřetí v řadě potvrdil Bc. Jiannis Georgiou, DiS. jako pověřený vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátor pro mládež.

Programu se účastnili  děti a mladí dospělí ve věku 13 až 18 let. Obsahem výjezdu byla skupinová práce prostřednictvím níž jsou účastníci konfrontováni s problémovými situacemi a učí se je řešit. Formou zážitkové pedagogiky a diskuzí měli všichni možnost formovat své názory a postoje k rizikovým aspektům dospívání. Velkým přínosem celého výjezdu byla právě přítomnost kurátora pro mládež Úřadu městské části Praha 16, díky níž se měli mladí možnost se s ním seznámit mimo prostředí úřadu a odbourat tak případné bariéry a předsudky, které se v naší společnosti často pojí právě s osobami sociálních pracovníků

Jak již bylo řečeno, výjezd sestával z diskuzí nad tématicky laděnými okruhy vztahových záležitostí, které byly řazeny do takzvaných bloků. Ty byly tématicky cíleny směrem k závislostem, vztahům k pedagogům a rodičům, sexualitě a sebehodnocení. Kurátor přinesl mimo jiné téma Kybergroomingu (druh psychické manipulace realizované prostřednictvím internetu, mobilních telefonů a dalších) a poskytl na něj právní pohled. Děti se ochotně zapojily do diskuse vedené nad tímto fenoménem, protože prostředí internetu je pro ně velice blízké, a také do jisté míry nebezpečné.

Celý pobyt a zážitky z něj vedly děti k větší samostatnosti v každodenních činnostech, jako je nakupování, vaření, úklid apod. a také jim daly větší kompetence pro řešení obtížných životních situací prostřednictvím nejrůznějších doporučení a rad. Tento pobyt opětovně splnil svůj účel, kterým bezpochyby je, aby mladí lidé získali k pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům Úřadu městské části Praha 16 důvěru a případně se jim svěřili s věcmi, které je trápí a mohli je začít řešit včas za pomoci a ve spolupráci s dospělými a kompetentními.
-jg-

„REP“ v Modřance, 21.- 24. 11. „REP“ v Modřance, 21.- 24. 11. „REP“ v Modřance, 21.- 24. 11. „REP“ v Modřance, 21.- 24. 11. „REP“ v Modřance, 21.- 24. 11.

Zveřejněno: 30.01.2012 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 3806 x
Vytisknout