Usnesení rady č.1299

STA + KÚ (ÚKŘVP) - jmenování členů Krizového štábu MČ Praha 16 a Povodňové komise MČ Praha 16

Číslo rady: 85
č. 1299
Ze dne 24.01.2018

rada  j m e n u j e 

Milana Kubce, vedoucího Technických služeb Praha - Radotín, a Mgr. Gregora Dušičku, DiS., vedoucího Odboru občansko správního, s účinností od 1. 2. 2018 členy Krizového štábu MČ Praha 16 a Povodňové komise MČ Praha 16.

Zveřejněno: 30.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 194 x
Vytisknout