Usnesení rady č.1296

STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - vyhlášení Dotačního programu na podporu volnočasových aktivit, sportu a kultury v MČ Praze 16 – Radotín na rok 2018 pro nestátní obecně prospěšné neziskové organizace, fyzické i právnické osoby a školní kluby se samostatně vedeným účetnictvím a uvolnění finanční částky z rozpočtu MČ Praha 16 ve výši 1,1 mil. Kč na pokrytí žádostí o přidělení dotace

Číslo rady: 85
č. 1296
Ze dne 24.01.2018

rada  s o u h l a s í

s vyhlášením Dotačního programu na podporu volnočasových aktivit, sportu a kultury v MČ Praze 16 – Radotín na rok 2018, určeného pro nestátní obecně prospěšné neziskové organizace, fyzické i právnické osoby a školní kluby se samostatně vedeným účetnictvím a s uvolněním finanční částky z rozpočtu MČ Praha 16 ve výši 1,1 mil. Kč na pokrytí žádostí o přidělení dotace.

Zveřejněno: 30.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 188 x
Vytisknout