Usnesení rady č.1252

STA + OE – návrh prodejní ceny hudebního 2 CD nosiče Radotínská hudební scéna 2017

Číslo rady: 82
č. 1252
Ze dne 29.11.2017

rada  s c h v a l u j e

prodejní cenu 2 CD nosiče Radotínská hudební  scéna 2017 v částce 200,00 Kč vč. DPH/1 ks.

Zveřejněno: 05.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 264 x
Vytisknout