Usnesení rady č.1254

STA + OE - žádost FbK Buldoci Radotín na změnu termínu vyúčtování dotace č. smlouvy 3991/2017/22 v rámci Dotačního projektu MČ Praha 16 určeného pro oblast sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit za rok 2017

Číslo rady: 83
č. 1254
Ze dne 13.12.2017

rada  s o u h l a s í 

se změnou termínu vyúčtování dotace, kterou sportovní oddíl  FbK Buldoci Radotín získal v rámci Dotačního projektu MČ Praha 16 určeného pro oblast sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit na rok 2017, č. smlouvy 3991/2017/22 do 28. 12. 2017.

Zveřejněno: 20.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 130 x
Vytisknout