Usnesení rady č.1293

STA + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na „Dodávku odborných služeb pro zajištění kulturních akcí pořádaných MČ Praha 16“ a podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem

Číslo rady: 85
č. 1293
Ze dne 24.01.2018

rada  s o u h l a s í 

s přijetím nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na „Dodávku odborných služeb pro zajištění kulturních akcí pořádaných MČ Praha 16“ a s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem společností PROMOTECH CZ s.r.o., Jánský Vršek 350/2, Praha 1.

Zveřejněno: 30.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 185 x
Vytisknout