Usnesení rady č.1294

STA + OMH - uzavření dodatku č. 2 se společností Sanovia, a.s., Těšínská 1349/296, Ostrava – Radvanice a pronajímatelem MČ Praha 16 z důvodu provedení fúze se společností ADONIA CZ, s.r.o., Těšínská 1349/296, Ostrava - Radvanice

Číslo rady: 85
č. 1294
Ze dne 24.01.2018

rada  s o u h l a s í 

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2662/2012/1 se společností Sanovia, a.s., Těšínská 1349/296, Ostrava – Radvanice a pronajímatelem MČ Praha 16 z důvodu provedení fúze se společností ADONIA CZ, s.r.o., Těšínská 1349/296, Ostrava – Radvanice.

Zveřejněno: 30.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 170 x
Vytisknout