Usnesení rady č.1256

STA + OMH - uzavření kupní smlouvy mezi kupující MČ Praha 16 a prodávající společností Residence Radotín Jedna, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9 – Vysočany, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 2614/4 o výměře 291 m2 v k.ú. Radotín, komunikace ulice Vindyšova, vč. infrastruktury a části třídy u parkoviště P22, vč. infrastruktury

Číslo rady: 83
č. 1256
Ze dne 13.12.2017

rada  s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy mezi kupující MČ Praha 16 a prodávající společností Residence Radotín Jedna, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9 – Vysočany, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 2614/4 o výměře 291 m2 v k.ú. Radotín, komunikace ulice Vindyšova, vč. infrastruktury a části třídy u parkoviště P22, vč. infrastruktury.

Zveřejněno: 20.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 167 x
Vytisknout