Usnesení rady č.1292

STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Kukačem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2638/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2638/7 v k.ú. Radotín o výměře cca 129 m2 z celkové výměry 2008 m2 v k.ú. Radotín

Číslo rady: 85
č. 1292
Ze dne 24.01.2018

rada  s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Kukačem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2638/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2638/7 v k.ú. Radotín o výměře cca 129 m2 z celkové výměry 2008 m2 v k.ú. Radotín.

Zveřejněno: 30.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 177 x
Vytisknout