Usnesení rady č.1253

STA + OMH - vyhodnocení opakované veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku parc.č. 2368/1 v k.ú. Radotín (ostatní plocha se zelení o výměře 4220 m2) a pozemku parc.č. 2368/2 v k.ú. Radotín (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2), včetně stavby č.ev. 2214 (objekt pro rekreaci) jako celku za minimální cenu 3.600.000,- Kč určenou znaleckým posudkem

Číslo rady: 82
č. 1253
Ze dne 29.11.2017

rada  s o u h l a s í

s vyhodnocením opakované veřejné soutěže na koupi pozemku parc.č. 2368/1 v k.ú. Radotín (ostatní plocha se zelení o výměře 4220 m2) a pozemku parc.č. 2368/2 v k.ú. Radotín (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2), včetně stavby č.ev. 2214 (objekt pro rekreaci) jako celku za minimální cenu 3.600.000,- Kč určenou znaleckým posudkem, kde nejvyšší nabídku kupní ceny (bez DPH) ve výši 6.770.000,- Kč předložila společnost archlin, s.r.o., Křenova 438/5, Praha 6.

 

Zveřejněno: 05.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 276 x
Vytisknout