Usnesení rady č.1273

STA + OMH - záměr směny části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené situačním výkresem jako pozemek parc.č. 2628/C v k.ú. Radotín o výměře cca 47 m2 z celkové výměry 13603 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2310 v k.ú. Radotín označenou situačním výkresem jako pozemek parc.č. 2310/B v k.ú. Radotín o výměře cca 100 m2 z celkové výměry 757 m2 ve vlastnictví pana Michala Brunnera, Praha 3 - Žižkov s kompenzací z důvodu rozdílné výměry směňovaných částí pozemků ve formě převodu části pozemku parc.č. 2087/79 v k.ú. Radotín o výměře 53 m2 z celkové výměry 1176 m2 z vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16 ve prospěch pana Michala Brunnera a případným finančním vypořádáním rozdílů cen směňovaných pozemků

Číslo rady: 84
č. 1273
Ze dne 10.01.2018

rada  s o u h l a s í 

se záměrem směny části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené situačním výkresem jako pozemek parc.č. 2628/C v k.ú. Radotín o výměře cca 47 m2 z celkové výměry 13603 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2310 v k.ú. Radotín označenou situačním výkresem jako pozemek parc.č. 2310/B v k.ú. Radotín o výměře cca 100 m2 z celkové výměry 757 m2 ve vlastnictví pana Michala Brunnera, Praha 3 - Žižkov s kompenzací z důvodu rozdílné výměry směňovaných částí pozemků ve formě převodu části pozemku parc.č. 2087/79 v k.ú. Radotín o výměře 53 m2 z celkové výměry 1176 m2 z vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16 ve prospěch pana Michala Brunnera a případným finančním vypořádáním rozdílů cen směňovaných pozemků.

Zveřejněno: 15.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 180 x
Vytisknout