Usnesení rady č.1276

STA + PS - přidělení bytu v DPS v ul. K Cementárně 1522/1c paní Stanislavě Albrechtové, bytem Praha - Radotín

Číslo rady: 84
č. 1276
Ze dne 10.01.2018

rada  s o u h l a s í 

na základě doporučení Komise pro výběr nájemníků do domu s pečovatelskou službou přidělit byt č.30 ve 4. poschodí v DPS v ul. K Cementárně 1522/1c paní Stanislavě Albrechtové, bytem Praha - Radotín. Jako náhradník byla komisí navržena paní Růžena Jansová, bytem Praha - Radotín.

Zveřejněno: 15.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 182 x
Vytisknout