Usnesení rady č.1295

STA + TAJ - schválení daru členům okrskových volebních komisí pro volby prezidenta republiky

Číslo rady: 85
č. 1295
Ze dne 24.01.2018

rada  s o u h l a s í 

s vyplacením daru členům, zapisovatelům a předsedům okrskových volebních komisí v Radotíně v rámci voleb prezidenta republiky konaných ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (1. kolo) a 26. a 27. ledna 2018 (2. kolo) ve výši 1 500 Kč na osobu, což zohledňuje vysoké nároky na výkon této činnosti a velkou časovou náročnost (včetně 2 sobot). Dar bude vyplacen těm členům komisí, kteří se v plném rozsahu zúčastní obou kol volby, včetně sčítání hlasů. V případě řádně omluvené neúčasti člena komise ze závažných důvodů při jednom z kol volby bude vyplacen dar ve výši 750 Kč.

Zveřejněno: 30.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 193 x
Vytisknout