Usnesení rady č.1268

STA + TAJ - úprava platů vedoucích příspěvkových organizací MČ Praha 16

Číslo rady: 83
č. 1268
Ze dne 13.12.2017

rada  s t a n o v u j e

s účinností od 1. ledna 2018 úpravu platů vedoucích příspěvkových organizací MČ Praha 16 v položce osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Praha - Radotín, vedoucí Školní jídelny Praha - Radotín a řediteli Základní školy Praha - Radotín, a to v souladu s ustanovením § 131 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Zveřejněno: 20.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 148 x
Vytisknout