Slovo starosty

Konec října a začátek listopadu je pro naše děti především spojen s podzimními prázdninami. Pro nás dospělé by měl být spojen nejen se změnou letního času a krátícími se dny, ale hlavně s připomenutím Památky zesnulých a vzniku samostatného československého státu. Jaká je však realita?

Mnozí 28. říjen vnímají „pouze“ jako další příjemný den pracovního volna navíc v případě, že svátek nevychází na sobotu či neděli, tak jak tomu bylo letos. Demokratické principy a vymoženosti svobodné společnosti bereme dnes všichni jako samozřejmost. Samostatnost a nezávislost jakbysmet… Není však tomu dávno, co lidé za demokracii, za svobodu a lepší budoucnost svých dětí a společnosti neváhali obětovat to nejcennější, co každý z nás má – svůj život. Někdy daleko od svých domovů, v těžkých podmínkách žalářů nebo válečných polí světových válek.

Tradičně jsou v místech, kde jsou umístěny pomníky padlým hrdinům - vlastencům pořádány různé pietní akce. Jedno mají však společné. Minimální zájem veřejnosti. Chápu, že velká většina našich spoluobčanů je neustále „přesycena“ povinnými akcemi z dob totalitní minulosti. Neúčast na hromadném mítinku tehdy znamenala minimálně zhoršený kádrový profil.

Nechci svým příspěvkem nabádat k podobným praktikám z let minulých, ale k zamyšlení každého z nás. Nad tím, že ještě v dnešní době všude na světě není zcela běžné mít beztrestně možnost svobodně projevit názor, mít svobodnou a demokratickou volbu. Abychom si uvědomili, že se i do naší české společnosti postupně vkrádají prvky, které mají negativní vliv na svobodné dění kolem nás.

Jsme svědky zcela bezprecedentního stavu, kdy silné politické a ekonomické subjekty a osoby skupují média, aby manipulovaly s masami a vytvářely veřejné mínění. Kdy vedle náznaků cenzury některých médií vrcholní představitelé země, v zájmu „ekonomické“ prosperity a mezinárodního obchodu, tolerují absolutistické a nedemokratické režimy, které ještě navíc veřejně obhajují. Kdy se do vystupování vkrádá arogance, ješitnost, povýšenost a dokonce i lež. Prosím, uvědomme si to a hajme si principy svobody! Buďme vděční všem padlým v boji za demokratické principy.  

Osobně se budu těšit, že třeba již příští rok nebo na přes rok při 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, se nás při uctění památky sejde nejen v Radotíně, ale i v jiných místech naší republiky podstatně více, než v posledních letech, anebo že se u památníku objeví nějaká ta kytička či svíčka navíc…  

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 11.11.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1859 x
Vytisknout