• Opatření Czech BIG MAN TRIATLON

  14.08.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu umístění přenosného dopravního značení v rámci konání sportovní akce Czech BIG MAN TRIATLON
 • Opatření Starochuchelská

  14.08.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Starochuchelská z důvodu krátkodobého stání vozidla v rámci vykládky materiálu na stavbu ZŠ
 • Územní rozhodnutí

  13.08.2018 / Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), úsek km 9,964 - 10,600
 • Komunikace pro rodinné domy v Praze 5-Lipence, ulice Boudova

  09.08.2018 / Výzva, vyjádření k podanému odvolání
 • Opatření Vrážská

  09.08.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ul. Vrážská v úseku: Matějovského - vjezd do BILLY, z důvodu filmového natáčení.
 • Opatření Viničky

  09.08.2018 / Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení dopravního značení v rámci zavedení linky minibus do oblasti Viniček
 • Rozhodnutí

  01.08.2018 / Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 - K Průhonu, Rekonstrukce ul. Na Lhotkách, část stavby: přeložka vodovodního řadu