• Opatření Za ovčínem

  23.03.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu úplné uzavírky v ulici Za Ovčínem v Praze - Lochkově, v rámci rekonstrukce kanalizace
 • Opatření Safírová

  23.03.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ulici Safírová z důvodu umožnění příjezdu stavební techniky v rámci stavby RD.
 • Opatření KÚK Zbraslav

  23.03.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místních komunikacích k zajištění komplexního úklidu komunikací v Praze - Zbraslavi 2018
 • Opatření Nezvalova

  23.03.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu uzavírky komunikace Nezvalova v Praze - Zbraslav, v rámci rekonstrukce kanalizace
 • Opatření cyklostezka

  23.03.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci rekonstrukce cyklostezky v Radotíně.
 • Opatření Strážovská

  23.03.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu pokládky optického kabelu v ul. Strážovská, Radotín
 • Oznámení pokračování územního řízení (změny územního rozhodnutí)

  21.03.2018 / "BYTY CHUCHLE" Praha 5-Velká Chuchle, Bochníčkova
 • Územní rozhodnutí

  21.03.2018 / PARKOVACÍ DŮM RADOTÍN - VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ Praha - Radotín
 • Výzva - vyjádření k podanému odvolání

  20.03.2018 / Dělení a scelování pozemků v k.ú.Lipence, navazující na komunikaci Jílovišťskou
 • Výzva a usnesení

  15.03.2018 / "BYTOVÉ DOMY RADOTÍN A, B" Praha 5-Radotín, mezi komunikacemi U Jankovky, Věštínská a Vrážská
12