Usnesení rady č.1288

TAJ + KÚ (Personální úsek) - jmenování vedoucího Odboru občansko správního a stanovení jeho platu

Číslo rady: 84
č. 1288
Ze dne 10.01.2018

rada  j m e n u j e

s účinností od 1. 2. 2018 Mgr. Gregora Dušičku, DiS. vedoucím Odboru občansko správního Úřadu městské části Praha 16 a stanovuje mu plat v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s usnesením Rady městské části Praha 16 č. 444/2015 ze dne 9. prosince 2015. Jmenování je podmíněno prokázáním zdravotní způsobilosti pro výkon dané funkce.

Zveřejněno: 15.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 213 x
Vytisknout