Usnesení rady č.1249

TAJ + OVDŽP - návrh vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,č.j.S-MHMP 1695100/2017 ze dne 30.10.2017

Číslo rady: 82
č. 1249
Ze dne 29.11.2017

rada  s o u h l a s í 

s návrhem vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, č.j.S-MHMP 1695100/2017 ze dne 30.10.2017, s navrhovanými položkami č. 394 a 395 uvedenými v příloze č. 4 část A s připomínkou potřeby vypracování metodiky pro vydávání závazných stanovisek a kontroly jejich plnění v rámci stavebního řízení.

Zveřejněno: 05.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 247 x
Vytisknout