Usnesení rady č.1250

TAJ - odměny zaměstnancům za IV. čtvrtletí 2017

Číslo rady: 82
č. 1250
Ze dne 29.11.2017

rada  s o u h l a s í 

s vyplacením odměn zaměstnancům a vedoucím zaměstnancům ÚMČ a organizačních složek MČ za splnění mimořádných úkolů ve IV. čtvrtletí roku 2017 až do výše 1 041 830 Kč. Částka vychází z realizovaných úsporných opatření z let 2007-2012, úspor za neplacené absence zaměstnanců (nemocnost) a zohledňuje nárůst pracovní agendy při trvale sníženém počtu zaměstnanců.

Zveřejněno: 05.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 287 x
Vytisknout