Usnesení rady č.1269

TAJ - úprava platů vedoucích zaměstnanců ÚMČ Praha 16 a vedoucích zaměstnanců organizačních složek MČ Praha 16

Číslo rady: 83
č. 1269
Ze dne 13.12.2017

rada  s t a n o v u j e

s účinností od 1. ledna 2018 úpravu platů vedoucích zaměstnanců ÚMČ Praha 16
a vedoucích zaměstnanců organizačních složek MČ Praha 16 v položce osobní příplatek vedoucí Odboru ekonomického, vedoucímu Odboru místního hospodářství, vedoucí Odboru sociálního, vedoucí Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, vedoucí Odboru živnostenského, vedoucímu Kina Radotín, vedoucí Kulturního střediska Radotín, pověřené vedoucí Místní knihovny Radotín a vedoucí Pečovatelské služby Praha – Radotín, a to v souladu s ustanovením § 131 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Zveřejněno: 20.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 136 x
Vytisknout