Usnesení zastupitelstva č.24

Uzavření směnné smlouvy mezi MČ Praha 16 a manželi Romanem a Romanou Váchovými, Rudná u Prahy, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 2628/11 o výměře 11 m2 z celkové výměry 13603 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 2348/5 o výměře 12 m2 z celkové výměry 712 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Romana a Romany Váchových s finančním vyrovnáním

Číslo zastupitelstva: 19
č. 24
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením směnné smlouvy mezi MČ Praha 16 a manželi Romanem a Romanou Váchovými, Rudná u Prahy, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek č. 2628/11 o výměře 11 m2 z celkové výměry 13603 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2348/3 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2348/5 o výměře 12 m2 z celkové výměry 712 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Romana a Romany Váchových s finančním vyrovnáním rozdílu cen směňovaných pozemků ve výši 610,- Kč ze strany manželů Romana a Romany Váchových.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 169 x
Vytisknout