Usnesení zastupitelstva č.32

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc.č. 336/1 mezi oprávněnou společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, zastoupenou společností ARANEA NETWORK, a.s., Modřanská 307/98, Praha 4 a obtíženou MČ Praha 16 pro účely zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě

Číslo zastupitelstva: 19
č. 32
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc.č. 336/1 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, zastoupenou společností ARANEA NETWORK, a.s., Modřanská 307/98, Praha 4 a  obtíženou MČ Praha 16 pro účely zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 196 x
Vytisknout