Usnesení zastupitelstva č.33

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou stranou Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 - Smíchov a oprávněnou stranou MČ Praha 16 za účelem zřízení služebnosti ve věci strpění umístění a provozování stavby výústních objektů do toku řeky Berounky a zpevněné plochy na pozemku parc.č. 2640

Číslo zastupitelstva: 19
č. 33
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou stranou Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 - Smíchov a oprávněnou stranou MČ Praha 16 za účelem zřízení služebnosti ve věci strpění umístění a provozování stavby výústních objektů do toku řeky Berounky a zpevněné plochy na pozemku parc.č. 2640 v k.ú. Radotín vybudovaných v rámci stavby Místa u řeky.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 245 x
Vytisknout