Usnesení zastupitelstva č.31

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 357/35, 357/63 a 2613 mezi oprávněnou společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 a povinnou MČ Praha 16 pro účely umístění a provozování stavby plynárenského zařízení – STL plynovodu

Číslo zastupitelstva: 19
č. 31
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 357/35, 357/63 a 2613 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 a povinnou MČ Praha 16 pro účely umístění a provozování stavby plynárenského zařízení – STL plynovodu.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 168 x
Vytisknout