Usnesení zastupitelstva č.13

Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci a smlouvy zástavní mezi prodávající a zástavním věřitelem MČ Praha 16 a kupujícím a zástavcem a dlužníkem spolkem JINDRA, Radkovská 1015/4, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/1

Číslo zastupitelstva: 19
č. 13
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci a smlouvy zástavní mezi prodávající a zástavním věřitelem MČ Praha 16 a kupujícím a zástavcem a dlužníkem spolkem JINDRA, Radkovská 1015/4, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2286/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2286/1 o výměře 692 m2 v k.ú. Radotín.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 191 x
Vytisknout