Usnesení zastupitelstva č.18

Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující paní Annou Stejnerovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/60 o výměře 22 m2

Číslo zastupitelstva: 19
č. 18
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující paní Annou Stejnerovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2286/16, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2286/60, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Radotín. 

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 251 x
Vytisknout