Usnesení zastupitelstva č.16

Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující paní Annou Vranešičovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1138/4 o výměře 19 m2

Číslo zastupitelstva: 19
č. 16
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující paní Annou Vranešičovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1138/4 v k.ú. Radotín o výměře 19 m2, na kterém se nachází stavba bez čp/če - garážve vlastnictví kupující. 

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 161 x
Vytisknout